موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ بابک رحمانی آرزو ریمیکس [بیس دار تند مناسب سیستم و ماشین]

دانلود آهنگ بابک رحمانی آرزو ریمیکس [بیس دار تند مناسب سیستم و ماشین]

همراه موزیک تار باشید ; ریمیکس آرزوت منم ای دل پر غمه بابک رحمانی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Arezo Remix By Babak Rahmani From Musictar

دانلود آهنگ بابک رحمانی آرزو ریمیکس [بیس دار تند مناسب سیستم و ماشین]

ﭼﻦ ﻣﺎﻧﮕﻪ ﻧﻴﻤﺴﺪ ﭼﻦ وﻗﺘﻪ ﺑﻰ ♬ ﺧﻮم ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ اراد دردت وه ﻧﺎو ﭼﺎوم ⊳

دوس ﻧﻴﺮم ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪه دورو ورم ﭼﻪ ﻓﻜﺮﻳﻠﻰ اراد داﺷﺘﻢ وه ﻧﺎو ﺳﺮم

آرزوت ﻣﻨﻢ ای دل ﭘﺮ ﺧﻤﻪ وی ﺑﺨﺖ ﺗﺎرﻣﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﺑﻮﻳﺸﻢ ﻛﻤﻪ

وه ﻣﺮﮔﻢ راﺿﻴﻢ وه دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺰارم ﺗﺮﻛﻢ ﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﻴﺪ ﺑﻮ ﺑﺰان ﭼﻨﻰ ﺧﻮارم ⊳

──♪──

سایر ریمیکس این هنرمند : بابک رحمانی رفیقی و سر قرار

ﺗﺎ ﻛﻰ زﺟﺮ و ﻏﺼﻪ ﺑﻴﻮش و ﻛﻰ ﭘﻨﺎه ﺑﻮم آﺧﺮ و ﻛﻰ ﺑﻮﻳﺸﻢ ﻣﻦ ای ﺑﺨﺘﻪ ﻧﻴﺘﻮام

ﻛﻢ ﺑﻴﻪ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﻛﻢ ﺑﻴﻪ ﻃﺎﻗﺘﻢ ♬ ﺗﺎ روژی ﻣﺮدﻧﻢ و دﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺘﻢ ⊳

آرزوت ﻣﻨﻢ ای دل ﭘﺮ ﺧﻤﻪ وی ﺑﺨﺖ ﺗﺎرﻣﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﺑﻮﻳﺸﻢ ﻛﻤﻪ

وه ﻣﺮﮔﻢ راﺿﻴﻢ وه دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺰارم ﺗﺮﻛﻢ ﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﻴﺪ ﺑﻮ ﺑﺰان ﭼﻨﻰ ﺧﻮارم ⊳

♩ ♪ ♫ ♬ ♮ ♭ ♯

دیدگاه‌ها

1 دیدگاه

ممد 2 روز پیش

عالیه مخصوصا ریمیکسش🫡