موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ معین زد رفیق روزهای تلخ (دلی)

دانلود آهنگ جدید معین زد بنام رفیق روزهای تلخ (دلی)

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ رفیق روزهای تلخ معین زد با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Refighe Roozaye Talkh Music By Moein Z From Musictar

دانلود آهنگ معین زد رفیق روزهای تلخ (دلی)

شعر آهنگ رفیق روزهای تلخ معین زد

──♪──
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ رﻓﻴﻖ و او ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ
رﻓﻴﻖ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺪان♫
دﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﻴﺨﻮرد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮ ﺣﺴﺎب دوﺳﺖ ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮرد♫
ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﺞ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ
♪ ♫ ♬ ♮ ♭ ♯♫
ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﺑﺮی
ﺧﻄﺎ اﮔﺮ ﻛﻪ ﺳﺮ زﻧﺪ ﺗﻮﻳﻰ ﻓﻘﻄ ﻛﻪ داوری♫
ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻢ
ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن اﻳﻦ زﻣﺎن
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺮف ﺑﻮد و زد♫
و ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﻤﺎﻧﺪ
رﻫﺎ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮام ﺑﻪ دور از ﻃمع و ولع
──♪──

دانلود موزیک معین زد رفیق روزهای تلخ

دیدگاه‌ها