موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ سجاد فرهادی ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن

دانلود آهنگ جدید سجاد فرهادی بنام ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن دل و ﺑﺎ ﻧﮕﺎت ﻧﻠﺮزون سجاد فرهادی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Cheshme Khomaro Gherboon Music By Sajad Farhadi From Musictar

دانلود آهنگ سجاد فرهادی ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن

شعر آهنگ ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن سجاد فرهادی

ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن دل و ﺑﺎ ﻧـــﮕﺎت ﻧﻠﺮزون
اﻳﺴﺘﺎدم ﺗﻮ ﺑﺎرون ﺑﻴـــﺎ دم در داﻟﻮن
ﺑﺮدی ﻗﻠﺐ ﻣـــﺎ رو دﺧﺘﺮه ﺑﻠﺎﻳﻰ ﺷﻴﻄﻮن
♯♫♯♫♯
ﭘﺮﺗﻪ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺗـــﻮه دوﺳﻢ داری دﻣﺖ ﮔﺮم
ﺑﺨﺎﻃﺮم ﻣﻴﭙﻠﻜﻰ ﺗـــﻮ اﻳﻦ ﺣﻮاﻟﻰ دﻣﺖ ﮔﺮم
ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن دلـــ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎت ﻧﻠﺮزون
همچنین گوش کنید : ریمیکس سجاد فرهادی نفسم رفت
اﻳﺴﺘﺎدم ﺗﻮ ﺑﺎرون ﺑﻴـــﺎ دم در داﻟﻮن
ﺑﺮدی ﻗﻠﺐ ﻣﺎ رو دﺧﺘﺮهــ ﺑﻠﺎﻳﻰ ﺷﻴﻄﻮن
ﭘﺮﺗﻪ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮه دوﺳــﻢ داری دﻣﺖ ﮔﺮم
ﺑﺨﺎﻃﺮم ﻣﻴﭙﻠﻜﻰ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺣـــﻮاﻟﻰ دﻣﺖ ﮔﺮم
♯♫♯♫♯

دانلود موزیک سجاد فرهادی ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎرو ﻗﺮﺑﻮن

دیدگاه‌ها