موزیک تار

 

 

دانلود آهنگ سینا پارسیان چشات در باغ سبزه به والله

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان بنام چشات در باغ سبزه به والله

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ چشات در باغ سبزه به والله سینا پارسیان با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Cheshat Dar Bagh Sabze BeVallah Music By Sina Parsian From Musictar

دانلود آهنگ سینا پارسیان چشات در باغ سبزه به والله

متن آهنگ چشات در باغ سبزه به والله سینا پارسیان


ﻛﺒﻮﺗﺮ دﻟﻢ از ﻟﺐ ﺑﻮم دﻟﺖ ﻧﻤﻴﭙﺮه⊹

ﺑﻴﺨﻮد ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮم

ﭼﺸﺎت در ﺑﺎغ ﺳﺒﺰه ﺑﻪ وﻟﻠﻪ

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮدت ﺑﻴﺎ درد ﭼﺸﺎت ﺑﻪ ﺳﺮم⊹

ﻣﻴﺨﺮم ﻧﺎزﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪم ﻛﻪ ﺑﮕﻰ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻫﺮﭼﻰ ﺑﺪم ﻛﻪ ﺑﮕﻰ⊹

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ

ﻣﻴﺒﺮم ﺗﻮ رو ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺎی اﺑﺮ ﺳﻴﺎه⊹

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﭙﺮس و ﺑﻴﺎ

ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ آره ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد⊹

دیدگاه‌ها