موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ وحید مرادی داداشی

دانلود آهنگ جدید وحید مرادی بنام داداشی

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ داداشی وحید مرادی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Dadashi Music By Vahid Moradi From Musictar

دانلود آهنگ وحید مرادی داداشی

متن آهنگ داداشی وحید مرادی


ﻫﺮﺷﻮ ﻣﻦ زﻧﺪوﻧﻮ♩♪
ﻧﺪوﻣﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪﻣﻪ
ﻣﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮو ﻛﻨﺎر زﻧﺪون ﺑﻮن
آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﺷﻪ دﻟﺒﺮ♩♪
ﺗﺎ ﻛﻰ دوﺷﻢ درو اﻳﻨﺠﻮری ﺑﻴﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ
زﻧﺪون دﻟﻪ اﺳﻴﺮ اﻳﻦ آﺧﺮا داﺷﺘﻨﻪ ﺗﻰ
ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮا ﻫﺎﻛﺮده دﺳﺘﮕﻴﺮ
—–|●♯♩♪♬♪♩♯●|—–
ﺗﻮ ﺑﻰ ﻣﻰ ﺳﻨﮕﺮه ﻧﺎزس ﻣﻰ ﺗﻰ ﺳﺮ
ﺑﻰ ﻣﻠﺎﻗﺎت ﻧﺮو زﻧﺪون ده ﻣﺮده♩♪
ای ﻣﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭼﻰ ﺑﺮار ﻗﺮﺑﻮن
دﺷﻤﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺮس ﺷﻰ ﺑﺮار ﻗﺮﺑﻮن
ﺳﺮت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺷﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺑﻮن♩♪
ﺑﺎ دل ﺟﺮات ﺷﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺑﻮن
ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﭘﺮﭼﻤﺖ ﻫﺎرﻓﻴﻖ
ﺗﻰ ﺟﺎده ر ﻗﻠﺒﻰ رﻓﻴﻖ♩♪

دانلود موزیک وحید مرادی داداشی

دیدگاه‌ها