موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ شیرین شیرین کردی (نسخه اصلی)

دانلود آهنگ شیرین شیرین کردی (نسخه اصلی)

دانلود آهنگ سید جلال الدین محمدیان بنام شیرین گیان

دانلود آهنگ شیرین شیرین کردی (نسخه اصلی)

شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت

به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت

شیرینو شیرین شیرین گش کسم نازار شیرین ناز شیرین شیرین گش کسم

عشق تو داسه تیشه وه دسم

هر شو له‌ دوریت فره هولمه شیرین گیان شیرین آی گشت کس

چنه بیستون غم له کولمه شیرین گیان کو بیستون چس

کوکی بیستون ارام جور خاکه شیرین گیان وه تور‌ش کیشم

وه تیره غمت جرگم پر چاکه شیرین گیان من و کی بویشم

شیرینو شیرین شیرین گش کسم

نازار شیرین ناز شیرین شیرین گش کسم

عشق تو داسه تیشه وه دسم

د‌شو ارای چه له بیستون نات شیرین گیان د‌نگه ‌کی تیشم

هاتمه له خاوت نازت بکیشم  شیرین گیان سوزانی ریشم

وه زخم تیشه عقده خالی کم، شیرین گیان عقده ورینم

و زوان تیشه نال و زاری کم شیرین گیان من وه دریونم

دیدگاه‌ها