موزیک تار

 

 

دانلود آهنگ علی لهراسبی به من بفهمون

دانلود آهنگ جدید علی لهراسبی بنام به من بفهمون

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ به من بفهمون علی لهراسبی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Be Man Befahmoon Music By Ali Lohrasbi From Musictar

دانلود آهنگ علی لهراسبی به من بفهمون

سبکپاپ،عاشقانه،غمگین
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ به من بفهمون علی لهراسبی


ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﻮن ﻛﺠﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ♩♪
دارم ﻣﻴﺮم ﺟﻬﻨﻢ ﻳﺎ راﻫﻴﻪ ﺑﻬﺸﺘﻢ
از اﻳﻦ دو راﻫﻰ دل ﺧﻮﺷﻰ ﻧﺪارم♩♪
ﻳﺎ ﻣﻴﺨﻮرم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺑﻬﺎرم
ﺑﻪ رﺳﻢ اﺑﺮﻫﺎ ﻫﻤﺶ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻴﺸﻢ♩♪
ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﻫﻰ ﺳﺮ ﺳﺎزش ﻧﺪارم
ﻳﻪ ﻣﻮﺟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻳﺎ ﻗﻬﺮ ﻛﺮده ♩♪
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻦ آراﻣﺶ ﻧﺪارم
—–|●♯♩♪♬♪♩♯●|—–
ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم وﻟﻰ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ♩♪
ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدی از دﺳﺘﺖ ﻧﻴﻔﺘﻢ
ﻫﻮاﻣﻮ داری و داﺷﺘﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ
دارم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﺸﻢ دود ﻣﻴﺸﻢ♩♪
ﺑﺰار آﺗﻴﺶ اﻳﻦ دوری ﺗﻤﻮم ﺷﻪ
ﺧﻮدم دﻳﺪم ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺎﻳﻰ♩♪
ﻧﺬار ﻋﻤﺮم ﺑﺎ ﺟﻮن ﻛﻨﺪن ﺣﺮوم ﺷﻪ

دانلود موزیک علی لهراسبی به من بفهمون

دیدگاه‌ها