موزیک تار

 

 

دانلود آهنگ علیرضا قهرمانی ماشین عشق بازی فقط ماشین موتور زانتیا

دانلود آهنگ جدید علیرضا قهرمانی بنام ماشین عشق بازی فقط ماشین موتور زانتیا

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ ماشین عشق بازی فقط ماشین موتور زانتیا علیرضا قهرمانی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Mashin Eshgh Bazi Faghat Mashin Motor Zantiya Music By Alireza Ghahremani From Musictar

دانلود آهنگ علیرضا قهرمانی ماشین عشق بازی فقط ماشین موتور زانتیا

سبکپاپ،محلی،کردی
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ ماشین عشق بازی علیرضا قهرمانی


ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎده ﺧﻮدﺷﻪ ﻛﻞ ﻛﻞ ﻧﺪاره ♮ ♭
ﺑﺨﺪا ﭘﺎرس ال اﻳﻜﺲ زﻧﺪﮔﻴﻪ
ﻫﻢ ﺧﻮش رﻛﺎب ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻴﻪ
ﺧﻠﺎﺻﻪ ﺧﺘﻢ ش ﺑﻜﻨﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻴﻪ♮ ♭
ﺷﺒﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺟﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎر
از ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﻤﺶ ﻣﻴﺸه
ﺷﻮﺗﻰ ﺳﻮار ﻳﻪ ﻣﺮد دﻟﺪارو ﻧﺘﺮس♮ ♭
──♮ ♭──
ﻳﻪ ﺟﺎده و اﻧﺒﺎر دود ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ ﭘﺮﭼﻤﺖ
ﻓﺪاﻳﻰ داری ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺪاﻳﻰ داری ﺑﺎ وﺟﻮد ورس
دوم ﻣﻴﺮی ﺑﺮاﻳﻪ ﻳﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺗﻮ ﺟﺎده ﻫﺎ ♮ ♭
دﻧﺒﺎل ﻛﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺑﺮات ﺑﺮر ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺮات ﺑﺮر دﺳﺖ ﺧﻮش
ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﻴﺖ ﻣﻴﺮی ﺑﺎﻟﺎی 220 ♮ ♭
ﺑﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻮ زﻧﺪﮔﻰ ...

دانلود موزیک علیرضا قهرمانی ماشین عشق بازی فقط ماشین موتور زانتیا

دیدگاه‌ها