موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد خیال

دانلود آهنگ جدید علیرضا پوراستاد بنام خیال

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ خیال علیرضا پوراستاد با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Khial Music By Alireza Pourostad From Musictar

دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد خیال

سبکپاپ،عاشقانه،غمگین
ترانه‌سراحسین غیاثی
تنظیمسعید رضایی
پخش رسمی27 اردیبهشت 1403

متن آهنگ خیال علیرضا پوراستاد


ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دوری ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺪم ﻋﺎدت ﻛﻨﻢ♯♩
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ را راﺣﺖ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻢ را از ﺧﻴﺎل ﺧﻮب ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻢ♮♭
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮدت را ﺑﻪ دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻨﻢ
──♪──
ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺴﭙﺎرم♯♩
ﻏﻢ را ﻣﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارم
از ﺣﺎل اﻣﺮوزت ﺧﺒﺮ دارم♮♭
ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم
──♪──
ﺑﺮﮔﺮد از اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﮕﻰ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻌﻢ ﻛﻦ ﻳﺎ ﻧﺮو♯♩
ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم وﻟﻰ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺮو
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ آرام ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎﻫﺖ را ﻧﺒﻨﺪ♮♭
ﺷﺐ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻴﻜﺸﺪ ﻋﺬاب اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ
──♪──
ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺴﭙﺎرم♯♩
ﻏﻢ را ﻣﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارم
از ﺣﺎل اﻣﺮوزت ﺧﺒﺮ دارم♮♭
ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

دانلود موزیک علیرضا پوراستاد خیال

دیدگاه‌ها