موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ گرشا رضایی فریاد

دانلود آهنگ جدید گرشا رضایی بنام فریاد

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ فریاد گرشا رضایی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Faryad Music By Garsha Rezaei From Musictar

دانلود آهنگ گرشا رضایی فریاد

سبکپاپ،غمگین
ترانه‌سراگرشا رضایی
تنظیمگرشا رضایی
پخش رسمی-

متن آهنگ فریاد گرشا رضایی


──♪──

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ♮ ♭
اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن
آﺧﺮش ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻜﻮﺗﻤﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪن♮ ♭
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ

ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ

و ﺷﻌﻠﻪ واﺳﻪ دل ﺳﺮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد♮ ♭
──♪──
وﻗﺘﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر
واﺳﻢ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﻮ♮ ♭
ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﻤﺶ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ
ﻫﻤﻪ روزای ﺑﺪ دﻧﻴﺎﻣﻮ♮
ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدم ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ
ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺑﺎزم♮ ♭
آﺧﺮ ﺳﺎدﮔﻴﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

دانلود موزیک گرشا رضایی فریاد

دانلود تمام آهنگ های گرشا رضایی

دیدگاه‌ها