موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ حسن زیرک ده‌ ترسم بمرم جوانی

دانلود آهنگ جدید حسن زیرک بنام ده‌ ترسم بمرم جوانی

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ ده‌ ترسم بمرم جوانی حسن زیرک با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Datrsm Bmrm Music By Hasan Zirak From Musictar

دانلود آهنگ حسن زیرک ده‌ ترسم بمرم جوانی

شعر آهنگ ده‌ ترسم بمرم جوانی حسن زیرک

د ترسم بمیرم جوانی دﻫﺘﺮﺳﻢ ﺑﻤﺮم
ﺟﻮاﻧێ ﻧﻬت بینم هوه
ﺑﻪ ﺟﻮانه مهرگی ﻛﻬ ﮋاڵ ﺳﻬﺮ ﺑﻨﻤﻬﻮه
ﻧﺎزدار و ﻧﺎزدار ﻧﺎزدارت ﻛﺮدم
────
ﺑێ ﺳﻮوچ ﺑێ ﺗﺎوان ﺑﻤﺮادت ﻛﺮدم
ﺧﺘﺎم ﺗﻴﺎ ﻧﺒﻮو ﺑەﺪ ﻧﺎﻣﺖ ﻛﺮدم
ئﮕﺮ ﻣﻴﻠﻜﺖ ﺟﻮاﻧێ وەﮏ ﺟﺎران وا ﺑێ
ﺣﺎی دوﻧﻴﺎ ﻛﻬﮋاڵ ﻟە ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑێ
──♪──
ﺑﺎ ﻫەﺮ دﻮر و ﺑەﺮ ﭼﻴﺒﻜﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺰا ﺑێ ﺑێ
ﺳﻮوچ ﺑێ ﺗﺎوان ﺑﻤﺮادت ﻛﺮدم
ﺧﺘﺎم ﺗﻴﺎ ﻧﺒﻮو ﺑەﺪ ﻧﺎﻣﺖ ﻛﺮدم
──♪──

دانلود موزیک حسن زیرک ده‌ ترسم بمرم جوانی

دیدگاه‌ها