موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری

دانلود آهنگ جدید رضا امیری بنام شروع آشناییمون بود اتفاقی

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Shoroe Ashnaei Music By Reza Amiri From Musictar

توجه این موزیک قبلا با اسم ” دیت آخر ” پخش شده است.

دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری

شعر آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری

ﺷﺮوع آﺷﻨﺎﻳﻴﻤﻮن ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗﻰ ♯●
دﻳﺪﻧﺖ ﻛﺮد ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻪ اﻧﻘﻠﺎﺑﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ ⊲ دیگه ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮدم ♯●
ﭼﺸﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻜﺮدن دﻳﮕﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺟﺪاﻣﻮن ♯●
──♪──
ﺣﺴﻮدی ﻣﻴﻜﺮدن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن
ﻧﺸﺪﻳﻢ ﻣﺎ از ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮقع ﺧﺴﺘﻪ ♯●
وﻟﻰ ﻓﺮق داﺷﺖ ﻳﻜﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻄﺎﻣﻮن
دﻳﺖ آﺧﺮ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ♯●
ﻣﻴﺸﺪن ﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﮕﺎم
──♪──
ﺑﺎﭼﺸﻤﺎی ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺰدی ﺑﺎز ﺻﺪام ♯●
ﻳﻪ ﻣﻮزﻳﮏ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ
ﭘﻠﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﺪام ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ ♯●
ﺗﺎ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ ⊲ ﭘﺮواز ﺗﻮ ﻣﻴﺮی و رو ﻣﻦ
ﻣﻴﺨﻮره اﺳﻢ ﺳﺮﺑﺎز اﺻﺮارم اﻳﻨﻪ ♯●
ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰاﻣﻢ ﻓﺮداس …
──♪──

دانلود موزیک رضا امیری شروع آشناییمون بود اتفاقی

دیدگاه‌ها