موزیک تار

 

 

دانلود آهنگ سینا سرلک به موت قسم

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک بنام به موت قسم

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ به موت قسم سینا سرلک با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Be Moot Ghasam Music By Sina Sarlak From Musictar

دانلود آهنگ سینا سرلک به موت قسم

سبکپاپ،عاشقانه،غمگین
ترانه‌سرامیترا مهریپور
پخش رسمی01 اردیبهشت 1403

متن آهنگ به موت قسم سینا سرلک


ﺑﻪ ﻣﻮت ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮ رﺳﻴﺪه ﺻﺒﺮﻣﻮ♬
روزام ﺳﻴﺎه ﺷﺒﺎ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ اﺑﺮﻣﻮ
ﺑﻪ ﺟﻮن ﺗﻮ ﻛﻪ ﺟﻮﻧﻤﻮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻮ ♯♩
ﺗﻤﻮم ﺷﺪم ﻛﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻰ رﻓﺘﻰ و♬
ﻧﻴﻔﺘﻪ ﻓﻜﺮت از ﺳﺮم

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻰ ﻛﺠﺎ ﺑﺮم ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﮕﺬرم

♯♩♯♩♯♩

ﻧﮕﻢ ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ دارم

ﺗﻮﻳﻰ ﭘﻨﺎه آﺧﺮم ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم

اﻳﻦ ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎرو ، ﺳﭙﺮدی دﺳﺖ ﻛﻰ♬

اﻳﻦ ﺗﻪ دﻧﻴﺎرو ﺳﭙﺮدی دﺳﺖ ﻛﻰ

ﺟﺎی ﺗﻮرو ﻛﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻛﻨﻪ اﻟﺎ ﺧﻮد ﺗﻮ

ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﺪم ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺧﻨﺪه اﺗﻮ♬

♯♩♯♩♯♩

ﻧﻴﻔﺘﻪ ﻓﻜﺮت از ﺳﺮم

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻰ ﻛﺠﺎ ﺑﺮم ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﮕﺬرم⊲ ⊳

ﻧﮕﻢ ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ دارم

ﺗﻮﻳﻰ ﭘﻨﺎه آﺧﺮم ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم،

دانلود موزیک سینا سرلک به موت قسم

دانلود تمام آهنگ های سینا سرلک

دیدگاه‌ها