موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

دانلود آهنگ جدید بنام دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Dokhtare Mamani Music By Unknown Artist From Musictar

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

سبکپاپ،شاد،کودکانه
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ دختر مامانی خوشگل ناشناس


دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ♫
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪه ﻣﻮﻫﺎم
ﺧﻨﺪون ﺷﺎد و ﺧﻮش رو ﺧﺸﮕﻠﻪ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوم
ﮔﻮﻟﻪ ﻧﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻋﺮوﺳﻜﻢ ﻣﻦ♫
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ
──♪──
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ♫
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ
ﻇﺮﻳﻔﻢ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻴﻦ اﻟﻤﺎس
ﮔﻮﺷﻮاره زرﻳﻦ دارم داﻣﻦ ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻦ دارم♯♫♯♫♯
ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﺎ و ﺷﻴﮏ ﻧﻘﻠﻰ و ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻮﭼﻴﮏ
ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ دارم اروم ﻣﻴﺮم ﭼﻴﮏ و ﭼﻴﮏ
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ♫
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ
──♪──
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ
ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ♫
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ♫
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

──♪──

دانلود موزیک دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

دیدگاه‌ها