موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ وحید مرادی خط قرمز منی دوننه تموم شهر

دانلود آهنگ جدید وحید مرادی بنام خط قرمز منی دوننه تموم شهر

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ خط قرمز منی دوننه تموم شهر وحید مرادی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Khate Ghermez Mani Music By Vahid Moradi From Musictar

توجه این موزیک قبلا با اسم ” جادوگر ” پخش شده است.

دانلود آهنگ وحید مرادی خط قرمز منی دوننه تموم شهر

متن آهنگ خط قرمز منی دوننه تموم شهر وحید مرادی


ﺧﻄ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮ⊹♯♩

وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺖ ﻛﻤﻪ

ﺷﺒﺎ ﺗﻰ ﻫﻮا زﻧﻪ ﻣﻪ ﺳﺮ♯♩

ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮی اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی

ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ⊹⊹

همچنین گوش کنید : وحید مرادی کودتاگر

ﺗﺎج ﺳﺮی ﻣﻰ ﺳﺮوری

ﺗﻮ ﻣﺤﺸﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ ♯♩

ﺗﻮ اوﻟﻰ ﺗﻮ آﺧﺮی

ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ

ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ د ﻧﺎت ﻧﻜﺮده دی ﻧﺸﺴﺖ⊹

اﻳﻨﺠﻮری ﻧﻜﺮده

ﻣﺴﺖ دم ﺳﺎﻗﻰ ﺑﻮوﺷﻰ

ﻧﺎزی ﻧﺎزی ﺑﺎ ﻣﻪ ﻛﺮدی دل ﺑﺎزی⊹⊹

ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻤﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮو ﺷﻴﺮازی

دانلود موزیک وحید مرادی خط قرمز منی دوننه تموم شهر

دیدگاه‌ها