موزیک تار

 

 

دانلود نوحه های ترکی محرم (گلچین شده)

دانلود نوحه های ترکی محرم (گلچین شده)

دانلود نوحه ترکی برای ماشین / نوحه ترکی ریمیکس اینستا

دانلود نوحه طبل و سنج مخصوص ماشین ترکی

دانلود نوحه های ترکی محرم (گلچین شده)

منم حضرت عباس منم صاحب زورق سید طالع باکویی
منم حضرت عباس منم صاحب زورق سید طالع باکویی
 اصغریم لای لای مسلم جعفری
اصغریم لای لای مسلم جعفری
خدایا بیزی زوار اله کرب و بلایه سید طالع باکویی
خدایا بیزی زوار اله کرب و بلایه سید طالع باکویی
خداحافظ ای آنام باجی محمدباقر منصوری
خداحافظ ای آنام باجی محمدباقر منصوری
 بهار عمروم دونوب اوغلوم ایرج محمدی
بهار عمروم دونوب اوغلوم ایرج محمدی
ای یارالی سلطانیم علیرضا اسفندیاری
ای یارالی سلطانیم علیرضا اسفندیاری
 کاش بیرده گَله قویمارام گِده پرویز حسینی
کاش بیرده گَله قویمارام گِده پرویز حسینی
خیلیب عباسیم  نریمان پناهی
خیلیب عباسیم نریمان پناهی
منم فدایی شهید دشت نینوا علیرضا اسفندیاری
منم فدایی شهید دشت نینوا علیرضا اسفندیاری
صاحب مقام ابوالفضل حسن نعمتی
صاحب مقام ابوالفضل حسن نعمتی

دیدگاه‌ها