موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ علی میری وقتی میای صدای پاتو که میشناسمش

دانلود آهنگ جدید علی میری بنام وقتی میای صدای پاتو که میشناسمش

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ وقتی میای صدای پاتو که میشناسمش علی میری با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Vaghti Miyay Sedaye Pato Ke Mishnasamesh Music By Ali Miri From Musictar

توجه این موزیک قبلا با اسم ” قلبم ” پخش شده است.

دانلود آهنگ علی میری وقتی میای صدای پاتو که میشناسمش

سبکپاپ،عاشقانه
ترانه‌سرامانی ارمغان
تنظیمحامد عبدالهی
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ وقتی میای علی میری


ﻗﻠﺒﻢ ﺗﺎ ازم دور ﻣﻴﺸﻰ دﻟﺘﻨﮕﻢ⊹⊹
رو ﻫﻤﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪم
ای وای ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ اون ﭼﺸﻤﺎت
──♪──
ﺗﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺎری دﺳﺘﻢ داد ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎد
ﺑﻠﺪ ﺣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ⊹⊹
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺸﻖ اون ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻳﻌﻨﻰ
──♪──
ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﮕﻦ از ﺗﻮ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ
دﻳﻮوﻧﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪا اون ﭼﺸﺎﺗﻢ ﭘﺪﻳﺪن⊹
وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎی ﺻﺪای ﭘﺎﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻤﺶ
──♪──
ﺑﻴﺎ رو ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻤﻮن اﻳﻦ ﺗﻦ ﺑﻤﻴﺮه
ﺑﺸﻜﻨﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎد ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ازم ﺑﮕﻴﺮه⊹⊹

دانلود موزیک علی میری وقتی میای صدای پاتو که میشناسمش

دیدگاه‌ها