موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ حامد سنجابی تو نور چویلمی ستاره شویلمی

دانلود آهنگ جدید حامد سنجابی بنام تو نور چویلمی ستاره شویلمی

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ تو نور چویلمی ستاره شویلمی حامد سنجابی با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

To Noore Choweilemi Music By Hamed Sanjabi From Musictar

توجه این موزیک قبلا با اسم ” قرص اعصاب ” پخش شده است.

دانلود آهنگ حامد سنجابی تو نور چویلمی ستاره شویلمی

سبکپاپ،محلی،کردی
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ تو نور چویلمی ستاره شویلمی حامد سنجابی


──♪──

و رﻓﻴﻖ زﺧﻢ ﺧﻮردم♯
روزﮔﺎری روزﮔﺎر ﭼﻪ ﻛﺮد ﭘﻰ ﻣﺎ ⊹
ار ﻗﺮص ﺑﺨﺪا ﻗﺮص ﺧﻮردم
ای اﺻﻠﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻰ و دورﻳﺖ ﻗﺮص ﺧﻮردم♯
──♪──
رﺧﺖ ﻣﻴﺪﻳﺪم ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺗﻮ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺧﺪاﻳﻰ
اﺳﻢ ﺗﻮ اورده زﺑﺎﻧﻢ ﺗﻮ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﺎﻣﻰ ⊹
زﻳﺒﺎرو و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ♯
ﻣﻨﻢ ﻛﺎﻓﺮ درﺑﺎرت ﺧﺪای اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ⊹

──♪──

دانلود موزیک حامد سنجابی تو نور چویلمی ستاره شویلمی

دیدگاه‌ها