موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ الجان دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ

دانلود آهنگ جدید الجان بنام دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ الجان با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Dige Zogh Nemikonam Music By Eljaan From Musictar

توجه این موزیک قبلا با اسم ” گل سنگم ” پخش شده است.

دانلود آهنگ الجان دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ

سبکپاپ،عاشقانه
پخش رسمی08 اردیبهشت 1403

متن آهنگ دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ الجان


دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ♪

ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ⊲

دﻳﮕﻪ ﺣﺘﻰ دﻟﺖ

ﺗﻨﮓ ﺷﻪ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ♪

دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ

روز ﺗﻮﻟﺪﺗﻮ♪
──♪──
دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻰ ﻛﻪ

ﻣﻴﺨﺮه ﺑﺮات رزﺗﻮ

دﻳﮕﻪ داره ﺣﺴﻢ

واﻗﻌﺎ ﻣﻴﭙﺮه♪

دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ ﻣﻴﺮم ♪

دﻳﮕﻪ ﺑﺪون ﺗﻮ واﻗﻌﺎ

ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮه⊳

دانلود موزیک الجان دﻳﮕﻪ ذوق ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ

دیدگاه‌ها